Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorEşkinat, Rana
dc.contributor.authorSümer, Gökhan
dc.date.accessioned2003-07-10T16:50:19Z
dc.date.available2003-07-10T16:50:19Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8232
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 164243en_US
dc.description.abstractToplum ihtiyaçları her geçen gün daha da artmaktadır. Bu da devlet harcamalarını artmasına sebep olmaktadır. Bunun yanında, harcamaların finasmanında ise güçlükler doğmaktadır. Devlet harcamalarının temel finans kaynağını vergiler oluşturmaktadır, fakat devlet harcamalarını karşılmakta vergi gelirleri yetersiz kalmaktadır ve bütçe açığı meydana gelmektedir. Bu problemi çözmek için devlet birçok çıkış yolu aramaktadır. Bu çözüm yollarıdan birisi de iç borçlanmadır. Günümüzde iç borçlanma birçok devlet tarafından sıkça kullanılmaktadır. Türkiye' de bütçe açıklarının finansmanında iç borçlanma yoluna 1980 sonrasında sıkça başvurulmuştur. Türkiye' de iç borçların yapısının kısa vadeli ve yüksek faiz oranı, olduğu görülmektedir. Bu kompozisyonun sonucu olarak iç borçlanmanın ekonomik ve sosyal oarak zararlı sonuçları görülmektedir. Özellikle iç borçlanmanın üretim, tüketim, enflasyon oranı, faiz oranı ve gelir dağılımı üzerine yıkıcı etkileri oluşmuştur. Bu çalışmada iç borçların etkilerini ve Türkiye' deki iç borçların yapısını incelenmiştir. Ayrıca Türkiye'nin ve diğer ülkelerin iç borçlarının karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. 1980 sonrası Türkiye' nin iç borçlarının ekonomik ve sosyal etkileri analiz edilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDevlet borçları -- Türkiyeen_US
dc.subjectTürkiye -- Ekonomik durum -- 1980–en_US
dc.title1980 sonrası iç borçlanmanın Türkiye ekonomisine etkilerien_US
dc.title.alternativeBin dokuz yüz seksen sonrası iç borçlanmanın Türkiye ekonomisine etkileri.en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageX, 111 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record