Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzer, Mustafa
dc.contributor.authorÇelebi, Atahan
dc.date.accessioned2014-04-14T16:45:43Z
dc.date.available2014-04-14T16:45:43Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8248
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 164591en_US
dc.description.abstractBu tezde hisse senedi piyasalarının bilimsel gelişimi ye hisse senedi fiyatları ile makroekonomik göstergeler arasındaki ilişki ele alınmıştır. Bu doğrultuda ilk olarak hisse senedi piyasalarının davranışsal yapısı ile ilgili bilimsel çalışmalar tanıtılmıştır. Bu çalışmaların tanıtımı Fama'nın "Etkin Piyasalar Hipotezi" ve Etkin Piyasalar Hipotezi'ne dayanan fiyatlama modelleri ile başlar ve Vaga'nın finansal zaman serilerinin kendini tekrar eden süreçler oluşturduğu, hisse senedi getirilerininse Paretian olasılık dağılımına sahip olduğunu iddia eden "Düzenli Piyasalar Hipotezi" ile biter. Hisse senedi fiyat hareketleri ile makroekonomik göstergeler arasındaki ilişkinin incelenmesi çerçevesinde ilk olarak, Türkiye piyasasında makroekonomik göstergelerdeki değişimlerin hisse senedi fiyatlarına olan etkisinin derecesi ve yönü elde edilen regresyon eşitlikleri ile tahmin edilmeye çalışılmıştır. Global finansal krizlerin hisse senedi fiyatları - makroekononmik göstergeler ilişkilerine etkileri ise Chow'un öngörü ve kırılma testleri ile CUSUM-Squared testi ile incelenmiştir. Ayrıca, ekonomik krizlerde hisse senedi fiyatlarının döviz kuru ve faiz oranları ile olan ilişkisi korelasyon analizi uygulanarak gözlenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHisse senetleri -- Fiyatlar -- Türkiyeen_US
dc.subjectHisse senetleri -- Türkiye -- Matematiksel modelleren_US
dc.subjectSermaye piyasası -- Matematiksel modelleren_US
dc.titleHisse senedi piyasalarındaki bilimsel gelişmeler ve hisse senedi fiyatlarıyla makroekonomik göstergeler arasındaki ilişkiler : Türkiye örneğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXII, 135 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record