Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorHan, Ergül
dc.contributor.authorTosunoğlu, B. Tuğberk
dc.date.accessioned2014-12-17T11:07:32Z
dc.date.available2014-12-17T11:07:32Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8257
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 173053en_US
dc.description.abstractLiteratürde girişimcilikle ilgili birçok tanım bulunmaktadır. 18. yüzyıla kadar uzanan ilk tanımına göre girişimcilik, belirli bir fiyattan satın alıp belirsiz bir fiyattan satma riskini üstlenme sürecini içeren ekonomik bir kavramdır. Bu yüzyılın başlarında bu tanıma yenilik ve yaratıcılık kavramları da eklenmiştir. Bu nedenle yenilikçilik, girişimciliğin temel niteliği ve yaratıcılık da girişimci faaliyetlerin en önemli bileşenidir. Son yıllarda ekonomide küreselleşme hızla artmış ve işletmelerin daha rekabetçi ürünler üretmesini zorunlu kılmıştır. Temelde küçük işletmeler olan girişimciler de rekabetçi ürünler üretmek konusunda büyük potansiyele sahiptirler. Dünya ekonomisinde 1980'lerde yaşanan durgunluk ve yüksek işsizlik küçük işletmelerin rollerinin yeniden değerlendirilmesine ve girişimciliğe yönelik yeni bir ilgiye neden olmuştur. Girişimcilik ekonomik gelişmede en önemli unsurlardan birisidir. Gelişmiş ülkelerin ekonomik gelişme süreçlerinde girişimciliğin rolünün anlaşılması gelişmekte olan ülkeler için önemlidir. Gelişmiş ülkelerin girişimci ekonomik gelişme süreçlerinin anlaşılabilmesi için genel ulusal koşullarının ve girişimciliği etkileyen koşullarının incelenmesi gerekmektedir. Gelişmiş ülkelerin finansal kurumlarının, yasal altyapılarının, eğitim düzeylerinin, fiziki altyapı koşullarının ve devletin rolünün incelenmesi Türkiye'de de girişimciliğe dayalı ekonomik gelişme sürecinin oluşturulmasında önemlidir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMüteşebbis -- Türkiyeen_US
dc.subjectEkonomik kalkınmaen_US
dc.titleGirişimcilik ve Türkiye'nin ekonomik gelişme sürecinde girişimciliğin yerien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXI, 195 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record