Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldırım, Kemal
dc.contributor.authorAzgün, Sabri
dc.date.accessioned2015-06-01T13:53:18Z
dc.date.available2015-06-01T13:53:18Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8284
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 338617en_US
dc.description.abstract1980'li yıllardan itibaren gelişmekte olan ülkelerde, dış borç krizleriyle birlikte gündeme gelen sürdürülebilirlik, önemini ve popularitesini koruyan bir inceleme alanı olmuştur. Konuya ilişkin gelişen literatür, başlangıçta dış borç sorununu bir likidite problemi olarak kabul etmesine rağmen ilerleyen yıllarda sorunun yurtiçi tasarruf açığından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Likidite sorununun kısa vadeli karakteri karşısında, uzun vadeli bir niteliğe sahip olan yurtiçi tasarruf açığı; dış borç sürdürülebilirliği ve dolayısıyla geri ödeme yeteneğinin sorgulanmasını gerektirmiştir. Geri ödeme yeteneği, cari politikaların sürdürülebilirliğini gösteren zamanlararası bütçe kısıtına göre belirlenmektedir. Genel olarak borç servisinde kullanılacak olan kaynakların hali hazır değeri, cari borç stokuna eşitse, geri ödeme yeteneği koşulu sağlanmaktadır. Bu çalışmada, gelişmekte olan ülkelerde dış borç ve sürdürülebilirlik sorunları incelenmekle birlikte, asıl amaç Türkiye'nin dış borç yapısı ve gelişimini ortaya koymak ve Türkiye ekonomisinde dış borç geri ödemeleri bakımından sürdürülebilirlik koşulunun sağlanıp sağlanmadığını analiz etmektir. Türkiye'nin dış borcunun analizinin ardından, Hakkio-Rush (1991) ve Sawada (1994) çalışmaları temelinde belirlenen sürdürülebilirlik koşulu, Engle-Granger ve Johansen eşbütünleşme metodolojileri çerçevesinde test edilmiştir. Elde edilen ekonometrik sonuçlar 1981-2003 ve Şubat 2001-Ekim 2004 dönemlerinde Türkiye ekonomisinin dış borç geri ödemeleri itibariyle geri ödeme yeteneği koşulunu sağladığını ortaya koymaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDış borçlaren_US
dc.subjectDış borçlar -- Türkiyeen_US
dc.titleDış borç sürdürülebilirliği ve Türkiye uygulamasıen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIII, 145 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record