Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKarluk, S. Rıdvan
dc.contributor.authorDervişi, Bülent
dc.date.accessioned2015-10-15T05:13:37Z
dc.date.available2015-10-15T05:13:37Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8285
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 338631en_US
dc.description.abstract1989 yılında Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla iki kutuplu dünya düzeni sona ermiştir. Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından, Sosyalist Yugoslavya Cumhuriyet'inde iç savaş yaşanmış ve bunun sonucunda bu ülkedeki Cumhuriyet'ler teker teker bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Bu yüksek lisans tezinde Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlığına kavuşan Makedonya Cumhuriyet'inin sosyalist ekonomiden piyasa ekonomisine geçiş dönemi, Makedonya ekonomisinde meydana gelen gelişmeler ve Makedonya'nın Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkileri incelenmiştir. Çalışmanın Birinci bölümünde Makedonya hakkında genel bilgiler verilmiştir. Bu bölümde, bağımsızlık sonrasından günümüze Makedonya ekonomisinde meydana gelen, işsizlik, enflasyon ve ekonomik büyüme gibi reel ekonomik gelişmeler ayrıca incelenmiştir. İkinci Bölüm'de, Makedonya Cumhuriyeti'nin bağımsızlık sonrası dönem için, dış ticaret ve ödemeler dengesi gerçekleşmeleri, istatistiki verilerle ifade edilmiştir. Üçüncü Bölüm'de, öncelikle Makedonya/daki özelleştirme çalışmaları ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bölüm'ün devamında, özelleştirme çerçevesinde Makedonya'ya giren doğrudan yabancı sermaye yatırımları ele alınmıştır. Dördüncü Bölüm'de, Makedonya'nın Türkiye ile ekonomik ve ticariilişkileri analiz edilmiştir. Bu bağlamda iki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkiler işbirliği olanakları çerçevesinde incelenmiştir. Bu Bölüm'de ayrıca Makedonya ekonomisinde Türk yatırımcılara ihtiyaç duyulan sektörlerin hangileri olduğuna yer verilmiştir. Çalışmanın sonunda, bağımsızlıktan bugüne dek Makedonya ekonomisi ve dış ticaretindeki gelişmeler genel anlamda değerlendirilmiştir. Bunun yanı sıra, Makedonya ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geçmişi incelenerek,bu ilişkilerin geleceğine yönelik perspektifleri çizilmeye çalışılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürkiye -- Dış ilişkiler -- Makedonyaen_US
dc.subjectMakedonya -- Dış ilişkiler -- Türkiyeen_US
dc.titleMakedonya-Türkiye ekonomik ilişkilerinin yapısal analizien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXII, 172 y. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record