Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGünsoy, Bülent
dc.contributor.authorÖzdemir, Cebrail
dc.date.accessioned2007-05-08T10:32:29Z
dc.date.available2007-05-08T10:32:29Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8300
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 353843en_US
dc.description.abstractİnsanlık tarihi boyunca enerji, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın en temel araçlarından biri olmuştur. Enerji kaynaklarının gelişimi incelendiğinde; Sanayi Devrimi ile beraber kömürün, daha sonra petrol ve doğal gazın dünya ekonomileri üzerinde belirleyici rol aldıkları görülmektedir. Fosil kaynaklar içinde en büyük talep artışının doğal gaz kullanımında olması beklenmektedir. Türkiye enerji kaynakları açısından zengin sayılamayacak bir ülkedir. Türkiye birincil enerji üretimi ağırlıklı olarak kömür ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmakla birlikte, tüketim, bu kaynakların yanı sıra petrol ve son yıllarda artan oranlarda doğal gazdan sağlanmaktadır. Türkiye'de doğal gaz piyasasının serbestleştirilmesi ile yaratılacak rekabet ortamında, sektör verimliliğinin arttırılması ve fiyatların düşürülmesi, enerji sektörünün ülke kalkınması ve refah artışını sürükleyici bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir. Türkiye'nin artan enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir alternatif kaynak durumunda olan doğal gaz, son yıllarda geliştirilen uluslararası projelerle Türkiye'nin doğu ile batı arasında bir enerji terminali olma noktasında önemini artıran bir unsur olmuştur. Uluslararası ve bölgesel girişimlere katılım ve karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi, bu anlamda arz güvenliğinin güçlendirilmesi, gerek Türkiye gerek diğer ülkeler açısından siyasi öncelikler arasında yer almaktadır. Eskişehir'de talebi etkileyen faktörlerin incelenmesi neticesinde, alternatif enerji kaynaklarına göre verim ve maliyet yönünden daha avantajlı olması nedeniyle doğal gazın tercih edildiği, doğal gaz kullanımına bağlı olarak hava kirliliğinin önemli derecede azaldığı görülmüştür.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDoğal gaz -- Türkiyeen_US
dc.subjectDoğal gaz -- Türkiye -- Eskişehiren_US
dc.titleTürkiye doğal gaz piyasasının özellikleri ve Eskişehir üzerine bir incelemeen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIII, 124 y. : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record