Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGünsoy, Bülent
dc.contributor.authorYıldız, Ümit
dc.date.accessioned2016-06-06T09:36:58Z
dc.date.available2016-06-06T09:36:58Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8373
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 383615en_US
dc.description.abstractBu çalışmada kredi derecelendirme kuruluşları tarafından belirlenen ülke kredi notları ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki incelenmektedir. Bu kapsamda, çalışmada üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan biri olan S&P'un derecelendirdiği 105 ülke, panel veri ekonometrik teknikleri yardımıyla analiz edilmektedir. Ülkelerin alt ve orta gelirli ülkeler ile yüksek gelirli ülkeler başlıkları altında incelendiği çalışmada, ekonometrik yöntem olarak Sıralı Probit ve Sıralı Logit tahmin yöntemleri tercih edilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarında alt ve orta gelirli ülkelerde Kişi Başına Düşen Gelir Düzeyi, Büyüme Oranı, Enflasyon Oranı, Kamu Borcu, Bütçe Dengesi ve Cari İşlemler Dengesinin, yüksek gelirli ülkelerde ise Kişi Başına Düşen Gelir Düzeyi, Enflasyon Oranı, İşsizlik Oranı ve Kamu Borcunun ülke kredi notlarının belirlenmesinde önemli makroekonomik değişkenler olduğu sonucuna varılmıştır. Diğer taraftan alt ve orta gelirli ülkeler için İşsizlik Oranı, yüksek gelirli ülkeler için ise Büyüme Oranı, Bütçe Dengesi ve Cari İşlemler Dengesi ile kredi notları arasında sistematik bir ilişkiye rastlanılmamıştır. 105 ülkenin tümü için yapılan analizde ise her iki tahmin yönteminin ortak sonucu olarak Kişi Başına Düşen Gelirin, Enflasyon Oranının, Bütçe Dengesinin ve Kamu Borcunun ülke kredi notlarının temel belirleyicileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRisk yönetimien_US
dc.subjectKredi -- Yönetimen_US
dc.subjectÜlke riskien_US
dc.titleKredi derecelendirme kuruluşları ve ülke kredi notlarının makroekonomik belirleyicileri : panel veri analizien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXI, 96 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record