Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKostakoğlu, Fatih
dc.contributor.authorSoner, Levent
dc.date.accessioned2018-08-13T14:42:27Z
dc.date.available2018-08-13T14:42:27Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8427
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 481607en_US
dc.description.abstractBu çalışmada reel döviz kuru ile cari işlemler hesabı arasındaki ilişki araştırılmıştır. İlişkinin ve analiz yönteminin dayandığı teorik temeller verildikten sonra yapılan ampirik çalışmada reel döviz kuru ile birlikte petrol fiyatları ve gayri safi yurtiçi hasıla'da meydana gelen değişikliklerin Türkiye'nin cari işlemler hesabına etkisi 1998:01–2016:12 dönemi için analiz edilmiştir. Analiz için ARDL modeli kullanılmıştır. Analizde kullanılacak serilerin durağanlıklarının belirlenmesi için Lee&Strazicich (2003)'in iki yapısal kırılmayı dikkate alan en küçük LM çarpanı kırılmalı birim kök testi kullanılmıştır. ARDL modeli sonucuna reel döviz kuru, petrol fiyatı ve GSYİH'nın cari işlemler hesabı üzerinde önemli etkiye sahip olduğu bulunmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEkonomik kalkınma -- Türkiyeen_US
dc.subjectPara politikası -- Türkiyeen_US
dc.titleCari işlemler dengesi reel döviz kuru ilişkisi : Türkiye örneğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageIX, 70 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record