Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzer, Mustafa
dc.contributor.authorMensah, Charles
dc.date.accessioned2018-08-14T11:34:49Z
dc.date.available2018-08-14T11:34:49Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8429
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 481639en_US
dc.description.abstractBu tez Afrika ekonomileri üzerine birbiri ile bağlantılı üç makaleden oluşmaktadır. Afrika ekonomisi; eğilimler, zorluklar ve Beklentiler başlıklı ilk makalede Afrika'nın önemli ekonomilerinin büyüme dinamikleri, büyümenin önündeki engeller ve bu ekonomilerin gelecekte sunabilecekleri fırsatlar değerlendirilmiştir. Çalışmada ayrıca Afrika ekonomilerinin kalkınmasının önündeki en büyük engeller olarak yolsuzluk, altyapının yeterli olmaması, politik istikrarsızlıklar, sermayenin kıta dışına kaçması ve vergi konusundaki yolsuzluklar ön plana çıkmıştır. Afrika ekonomilerinin büyüme potansiyellerinin arttırılabilmesi için enerji ve tarım sektörü yatırımları başta olmak üzere altyapı yatırımlarının arttırılması son derece önem taşımaktadır. "Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, ithalat ve işçi dövizi gelirlerinin Afrika ekonomileri üzerindeki etkilerinin panel veri analizi: ARDL yaklaşımı". Bu çalışmada 2000 ile 2015 yılları arasında 30 Afrika ülkesine ait yıllık verilerle ARDL sınır testi yaklaşımı kullanılarak Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, ithalat ve işçi dövizi gelirleri ile Afrika ekonomilerinin büyümeleri arasında uzun dönemli bir denge ilişkisi olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmanın en önemli bulgusu, Afrika ekonomilerinin ekonomik büyümesi ile Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, ithalat ve işçi dövizi gelirleri arasında eş bütünleşme ilişkisi olduğudur. Ayrıca, elde edilen sonuçlara göre doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile ithalatın büyüme üzerindeki etkisi uzun dönemde pozitiftir. Bununla birlikte, işçi dövizi gelirleri, ekonomik büyüme üzerinde önemli ancak olumsuz bir etkisi olmuştur. Çalışma aynı zamanda büyümeden Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlara, ithalattan büyümeye, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlardan ithalata ve ithalata yapılan işçi dövizi gelirlere akan tek yönlü bir nedensellik bulmuştur. Ayrıca, doğrudan yabancı yatırımın Afrika'daki ekonomik büyümeye neden olduğu tespit edildi. Üçüncü makalede ise "Sahra Altı Afrika Ülkelerinin (SSA) ekonomik büyümesinde kurumların rolü", araştırılmıştır. Bu amaçla 1996-2015 arası 36 SSA ülkesine ait yıllık veri kullanılmıştır. Çalışmada hem bir bütün olarak SSA ülkelerinin, hem de LİC'ler, LMIC'ler, Üst Orta ve Yüksek gelirli ülkeler büyümesi üzerinde kurumların etkisi araştırılmıştır. GMM yöntemi ile yapılan tahmin sonucunda şu bulgular elde edilmiştir: her şeyden önce, iktisadi kurumlar ve siyasi istikrar büyümeyi hızlandıran temel etkenlerdendir. Ayrıca, LMIC için, yasal kurumlar, düzenlemeler ve yolsuzlukla mücadele büyüme üzerinde anlamlı etkilere sahiptir. Yüksek orta gelirli ve yüksek gelirli ülkeler için iktisadi büyümeyi artıran faktörlerden birisi de kurumlar arasındaki etkileşimlerdir. Örneğin, hukukun üstünlüğü ile kamunun etkinliği arasında etkileşime gereksinim vardır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAfrika -- Ekonomik politikaen_US
dc.subjectKüreselleşme -- Ekonomik yönler -- Afrikaen_US
dc.titleTrends, challenges and prospects: The impact of fdi, imports, and remittances on economic growth; The role of institutions on growth in sub-saharan Africaen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXVII, 99 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record