Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYıldırım, Selim
dc.contributor.authorDinç, Mehmet
dc.date.accessioned2019-05-20T14:38:41Z
dc.date.available2019-05-20T14:38:41Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8436
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 538175en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ile Türkiye'nin temel makroekonomik göstergeleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, petrol fiyatının, enflasyon oranı, faiz oranı, döviz kuru, sanayi üretim endeksi, dış ticaret hacmi, işsizlik oranı, cari işlemler dengesi ve dış borç stoku arasındaki ilişki incelenmiştir. Petrol fiyatı ile makroekonomik göstergeler arasındaki ilişkide geleneksel birim kök testleri, yapısal kırılmalı birim kök testleri, fourier birim kök testleri, yapısal kırılmayı dikkate alan eşbütünleşme testleri ve fourier nedensellik testleri yöntem olarak kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan değişkenlerde ele alınan dönemde önemli yapısal değişmeler gözlemlenmiştir. Bu yapısal değişmelere izin veren eşbütünleşme test sonuçlarına göre, petrol fiyatı ile temel makroekonomik değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki bulunmaktadır. Daha sonra bu ilişkinin yönü nedensellik testleri ile sınanmıştır. Nedensellik testleri bulguları petrol fiyatlarının Türkiye'nin makroekonomik değişkenler üzerinde etkisi olduğunu destekler yöndedir. Elde edilen ampirik sonuçlar ışığında politika yapıcıların petrol piyasasının yakından takip etmesi gerektiği ve bu piyasadan gelebilecek herhangi bir şoka karşılık alternatif enerji kaynaklarına yönelik kamu ve özel yatırım kararlarını teşvik etmesi önerilmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFinans -- Türkiyeen_US
dc.subjectEkonomik kalkınma -- Türkiyeen_US
dc.titlePetrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ile Türkiye'nin temel makroekonomik göstergeleri arasındaki ilişkinin analizien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXI, 181 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record