Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇömlekçi, Neclâ
dc.contributor.authorÖzkul, A. Ekrem
dc.date.accessioned2015-12-04T14:36:11Z
dc.date.available2015-12-04T14:36:11Z
dc.date.issued1983
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8668
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 6996en_US
dc.description.abstractFiziksel dağıtım yönetimi içersinde, ürünlerin üretim merkezlerinden istem noktalarına ekonomik ve güvenli olarak ulaştırılması ise taşıma fonksiyonunu oluşturur. Bu fonksiyonun etkin olarak ulaştırılması ise taşıma fonksiyonunu oluşturur. Bu fonksiyonun etkin olarak yerine getirilmesi, ilişkin faaliyetlerin niceliksel yaklaşımlarla planlanmasını ve yönetilmesini gerektirir. Bu çalışmanın birinci amacı, fiziksel dağıtım sistemiyle ilgili taşıma sorunlarını incelemektir. İkinci ve özgün amaç ise dağıtım sistemlerinde taşıma filosunu oluşturacak araçların sayı ve birleşimlerinin belirlenmesi problemiyle ilgili araştırma yapmaktır. Tezimiz üç bölümden oluşmuştur: Birinci bölümde fiziksel dağıtım sistemleri ana hatlarıyla tanıtılarak bir fiziksel dağıtım sistemi öğesi olarak taşıma alt sistemi incelenmiştir. Fiziksel dağıtım sistemi öğesi olarak taşıma alt sistemi incelenmiştir. Fiziksel dağıtım sistemlerindeki taşıma problemleri ikinci bölümde ele alınarak tanımlanmış, sınıflandırılmış ve çözüm yaklaşımları incelenmiştir. Üçüncü bölüm taşıma filosu boyutlandırması probleminin incelenmesine ayrılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFiziksel dağıtım (Pazarlama)en_US
dc.titleFiziksel dağıtım sistemlerinde taşıma problemlerine analitik yaklaşımlar ve taşıma filosu boyutlandırılması için bir karar modeli önerisien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageIV, 132 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record