Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGüneş, Ali
dc.contributor.authorLüleci, Nükhet
dc.date.accessioned2013-07-11T11:42:50Z
dc.date.available2013-07-11T11:42:50Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8951
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 121835en_US
dc.description.abstractBilgisayar sektörü Türkiye'de henüz yeni gelişmekte olan bir sektördür. Bilgisayar sektörünün pazarlama iletişimi faaliyetlerinin analizi sonucu, bu gelişmeyi incelemek mümkündür. Ülkemizdeki işletmeler bilgi teknolojisisndeki süratli gelişmeyi yakalamak için kaynaklarının elverdiği ölçüde yatırım yapıyorlar. Bu gelişmeler doğrultusunda da bilgisayar sektörü büyük bir hızla büyüyor, gelişiyor. Batı ülkeleri ile kıyaslandığında son derece küçük kalan Türkiye bilgisayar sektörü, bu boyutuna göre şiddetli bir rekabet içine girmiştir. PC teknolojisinin seviyesindeki inanılmaz yükselişin en önemli etkisi, şirketler arasındaki rekabetçi pazar paylarına ve sektördeki stratejik yapısal değişmelere bağlıdır. Bu yapısal değişiklikler pazardaki kanalların ve dağıtımın sonucudur. Stratejik ve iç yapıdaki yenilikler şirketlerin yönetiminde önemli yer almıştır. İşletmelerin müşterilerini ve pazarlarını tanımaları ve onlar üzerinde olumlu etkiler bırakmaları, uygun satış miktarına ulaşmalarını ve dolayısıyla etkililik ve verimliliğe ulaşmak gibi amaçları gerçekleştirebilmeleri stratejik bir öneme sahiptir. İşletmenin çevresini tanıması ve geleceğin tahmini, stratejik yönetimin başarısı için ön şarttır. Bu amaçla ülke çapında ekonomik, sosyal, politik ve teknik gelişmeler incelenmelidir. Bunula beraber mal ve hizmetler, metod ve teknikler, fiyat, müşteriye hizmet, reklam ve dağıtım gibi yönler ortaya çıkarılmalıdır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMikrobilgisayarlaren_US
dc.subjectMikrobilgisayarlar -- Pazarlamaen_US
dc.titleTürkiye'de kişisel bilgisayarların pazar payları ve pazarlama stratejileri bakımından incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXVI, 115, XX y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record