Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGeylan, Ramazan
dc.contributor.authorBayraç, Hakan
dc.date.accessioned2013-07-11T11:44:43Z
dc.date.available2013-07-11T11:44:43Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8963
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 121940en_US
dc.description.abstractİşletmelerin ürettikleri mal ve hizmetlerindeki artışlar, mevcut sistem girdilerinin verimlilik artışına bağlıdır. Ülkenin ekonomik büyümesinin yanı sıra, çalışanların satın alma güçleri, işçi ücretleri çalışma saatleri, ekonomik koşullar ve işletmenin yönetim biçimi verimlilikle ilişkilidir. İşletmelerin temel amacı faaliyetlerini karlı biçimde yürüterek varlıklarını sürdürmektir. Üretim maliyetlerinin artması ve mevcut pazarlardaki rakiplerin çoğalması işletmelerin sahip oldukları üretim kaynaklarını daha etkin kullanmalarını gündeme getirmiştir. İşletmelerin yoğun rekabet ortamı içinde gösterdikleri performansı ortaya koyabilmek için çeşitli ölçütler geliştirilmişti. Bu ölçütler içinde verimlilik en önemli performans ölçütüdür. İşletmelerin üretim maliyetlerini düşürerek serbest piyasa koşulları içinde varlıklarını sürdürebilmeleri bu ölçütün uygulanmasına bağlıdır. Üretim girdisi olan işgücünün diğer sistem girdileri içinde farklı bir önemi vardır. Üretim sürecinde sistem girdilerini bir araya getirip sistem çıktısını oluşturan işgücüdür. İşgücünün göstereceği performans işletmenin performansını çok yakından etkilediği için verimlilik ölçme ve değerlendirme ölçütleri işgücü faktörü üzerinde yoğunlaşmıştır. İşletme yöneticilerinin işgücü verimliliğinin arttırılması konusunda doğru kararlar alabilmeleri doğru bilgilere sahip olabilmeleri ile mümkündür. İşgücü verimliliğinin öncelikle hangi faktörlerden ne biçimde etkilendiğinin belirlenmesi sonucunda yönetim doğru kararlar alabilecek ve işletmenin başarısı artacaktır. Yöneticilerin işletme verimliliğinin, işgücü verimliliği ile arttırılmasını sağlayacak karar destek sistemine duydukları ihtiyaçtan hareketle mesleki eğitim, ücret, teknolojik yatırım kararları, işsağlığı ve işgüvenliği koşulları ile yönetim-organizasyon yapısının işgücü verimliliği üzerindeki etkilerinin belirlenmesine dayalı bu araştırma sonucunda, işgücü verimliliğin nasıl geliştirilebileceğine ilişkin öneriler ortaya konmuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPersonel yönetimien_US
dc.subjectİşgücü verimliliğien_US
dc.titleİşletmelerde işgücü verimliliğini etkileyen faktörlerin analizi ve bir uygulamaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXI, 132, vii y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record