Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBaşeren, Sertaç Hami
dc.contributor.authorGüneysu, Gökhan
dc.date.accessioned2015-10-12T05:15:44Z
dc.date.available2015-10-12T05:15:44Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/9664
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 28024en_US
dc.description.abstractUluslararası kamuoyunun çevre sorunları ile ilgilenmeye başlaması oldukça yeni bir gelişme olarak görülmelidir. Bu ilgi genellikle barış zamanında ortaya çıkabilecek kirlenmelere yönelik olmakla beraber, Vietnam ve diğer çatışmalar sırasında yaşanan olumsuzlukların da etkisi ile silahlı çatışmalar sırasında da çevresel unsurların korunmasının gerekliliğine ve bu amacı gerçekleştirecek hukuki altyapının eksikliğine ilişkin bir bilinç oluşmuştur. Bu fark edilen ihtiyacın karşılanmasına yönelikolarak Uluslararası İnsancıl Hukuk’un bünyesine eklenen düzenlemeler mevcuttur. Bu, dolaysız olarak çevresel korumayı amaçlayan insancıl hukuk hükümlerinin incelenmesi çalışmanın önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Ayrıca, insancıl hukukun diğer konularda öngörülmüş ve fakat dolaylı olarak çevresel korumaya da katkısı bulunan hükümleriyle genel ilkeleri de bu incelemede ele alınacaktır. İkinci bölümdeki bu incelemenin bünyesine Uluslararası Ceza Hukuku’nun konu hakkındaki hükümleri de ele alınacaktır. Son olarak da silahlı çatışmalar sırasında, aslında barış zamanı için öngörülmüş olan Uluslararası Çevre Hukuku hükümlerinin uygulamasının mümkün olup olmadığı araştırılacaktır. Eğer bu şekilde bir uygulama mümkün ise bunun nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği de 3. bölümde ele alınacaktır. Yapılan inceleme neticesinde sayıca hiç azımsanmayacak olan hukuki düzenlemelerin yine de tatmin edici seviyede bir çevresel koruma rejimi getirmekten uzak olduğu sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUluslararası çevre hukukuen_US
dc.subjectSavaş -- Çevresel yönleren_US
dc.subjectSavaş (Uluslararası hukuk)en_US
dc.titleÇevrenin silahlı çatışmalar esnasında korunmasıen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXI, 226 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record