Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorUztuğ, Ferruh
dc.contributor.authorİçel, Güven
dc.date.accessioned2014-03-19T17:15:44Z
dc.date.available2014-03-19T17:15:44Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7832
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 248156en_US
dc.description.abstractİkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan gelişmeler, özellikle globalleşme süreci, pek çok değişikliği beraberinde getirmiştir. Değişen dünyada, yönetim şekilleri de değişim göstermiş, iş dünyasında, teknoloji, şeffaflık, bilgi, iletişim, girişimcilik gibi üstün güçler ve çokulusluluk, güçlü örgüt yapısı gibi çağdaş yaklaşımlar belirmeye başlamıştır. Dolayısıyla kurumlar kendilerini, çevrelerinden soyutlayamaz hale gelmişler, bu da beraberinde kurumların sürekli bir iletişim çabası içerisinde olmalarını gerektirmiştir. Zamanla toplam kalite, müşteri odaklılık, stratejik süreç yönetimi, verimlilik gibi kavramların da ortaya çıkmasıyla var olan iletişim uygulamaları yetersiz hale gelmiş ve yeni bir iletişim gücü olarak kurumsal iletişime ihtiyaç duyulmuştur. Bu bağlamda üniversitelerde evrensel değerleri ve görevleri gereği bu yapının içerisinde yer almakta, aynı değişim ve gelişmeleri yaşamaktadır. Dolayısıyla iş dünyası için ortaya çıkan yeni iletişim gücü ihtiyacı üniversiteler içinde geçerlidir. Buradan hareketle birinci bölümde kurumsal iletişim kavramı, süreç olarak irdelenerek ilgili kavramlar ile birlikte açıklanmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde, iletişim kapsamında üniversite olgusu, gelişen dünyada üniversitelerin yeri ve Türkiye'deki durumu değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde üniversiteler için uygulanabilir bir kurumsal iletişim modeli önerilmiş, son bölümde ise Anadolu Üniversitesi'nde yürütülen iletişim faaliyetleri örnek olay çalışması yöntemiyle incelenerek bu bağlamda önerilen model değerlendirilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHalkla ilişkileren_US
dc.titleÜniversitelerin kurumsal iletişim yönetimi : Anadolu Üniversitesi örnek olay çalışmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXII, 238 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record