Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYılmaz, R. Ayhan
dc.contributor.authorDal, Anıl
dc.date.accessioned2015-10-13T17:50:40Z
dc.date.available2015-10-13T17:50:40Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7842
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 458555en_US
dc.description.abstractKulaktan kulağa iletişimin yayılımının farklı marka kullanım düzeyindeki tüketiciler tarafından nasıl gerçekleştirildiğinin ortaya konulmasını amaçlayan bu araştırmada, 4 farklı kullanım düzeyindeki tüketicilerin olumlu tavsiye/ısrar davranışı ileolumsuz tavsiye/ısrar davranışının üç ürün kategorisine göre dağılımını saptamak hedeflenmiştir. Kota örnekleme yöntemi ile Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 380 kişilik örneklemden elde edilen marka kullanım düzeyleri, olumlu tavsiye/ısrar davranışı, olumsuz deneyim yaşayıp yaşamama durumu, yaşanan olumsuz deneyimin kulaktan kulağa iletişimiyle yayılımı ile ilgili veriler anket yoluyla saptanarak analize tabi tutulmuştur. Elde edilen verilere frekans dağılımı ve çapraz tablolama analizleri uygulamıştır. Araştırma sonucunda, marka kullanım düzeyi ile kulaktan kulağa iletişimi tavsiye/ısrar boyutunda yayma arasında ilişkinin olduğu anlaşılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAğızdan ağıza reklamcılıken_US
dc.subjectPazarlamaen_US
dc.subjectTüketici davranışıen_US
dc.subjectTüketici tercihlerien_US
dc.titleKulaktan kulağa iletişimin işleyişine yönelik betimsel bir araştırmaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXI, 91 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record