Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorUztuğ, Ferruh
dc.contributor.authorSıvar, İbrahim
dc.date.accessioned2018-08-15T15:25:46Z
dc.date.available2018-08-15T15:25:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/7900
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 481670en_US
dc.description.abstractLiteratürde KOBİ’lerin iletişim faaliyetleri için internet ve dijital medya kullanımları üzerine çeşitli araştırmalar gerçekleştirildiği görülmektedir. KOBİ kategorisi içinde en küçük ölçekli işletmeler olarak tanımlanan mikro işletmelere yönelik betimleyici bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada mikro işletmelerin, dijital medyada pazarlama iletişimi faaliyetlerini nasıl yürüttüklerine dair genel bir bakış açısı oluşturmak hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, dar bir örneklem üzerinden geniş çaplı ve derinlemesine bilgi toplamak için nitel teknikler kullanılmıştır. Bu çalışma 4 kısımdan oluşmaktadır; ilk kısımda konuyla ilgili literatüre yer verilmiş, ikinci kısmında ise araştırmanın yöntemi açıklanmıştır. Üçüncü kısımda araştırma bulgularına, dördüncü kısımda ise sonuç ve tartışma bölümlerine yer verilmiştir. Araştırmanın literatür kısmında öncelikle internetin ortaya çıkışı incelenmiş daha sonra geleneksel medyadan dijital medyaya geçiş süreci ele alınmıştır. İnternetin gelişimiyle ortaya çıkan arama motoru, sosyal medya, mobil teknolojiler vb. gibi yeniliklerin pazarlama iletişiminde kullanımı tartışılmıştır. Araştırma kısmında İstanbul’da bulunan mikro işletme tanımına uyan 21 firma ile yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmelerin sonuçları bulunmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre mikro işletmeler, dijital medyanın sunduğu fırsatları takip etmeye çalışmakta ve kendi imkanları dahilinde bu fırsatlardan yararlanmaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectElektronik ticareten_US
dc.subjectInternet (Bilgisayar ağı) -- Pazarlamaen_US
dc.titleİnternetle değişen ticaret ve rekabet : mikro işletmelerin dijital medya kullanımlarıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIV, 127 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record