Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorOdabaşı, Yavuz
dc.contributor.authorTopaloğlu, Melih
dc.date.accessioned2015-12-04T14:36:11Z
dc.date.available2015-12-04T14:36:11Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8847
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 91598en_US
dc.description.abstractOtel işletmelerinin gelecekteki karlılıklarının yükseltilmesi satışlarının sürekli artış göstermesi ile mümkündür. Satışlardaki ar- tışın sağlanabilmesi ise hedef kitle ile yeterince iletişim kurulması aracı işletmelerle olan ortak çalışmaların tatmin edici düzeylere u- laşması ve nihayetinde tüm bu unsurları içeren Tutundurma Karmasının doğru uygulaması ile mümkündür. Tutundurma faaliyetleri öncelikle gerekli iletişim bağının ku- rulması, aracıların, nihai müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının sap- tanması ile oluşturulur. Fiyat, ürün, dağıtım kanalları, gibi diğer pazarlama karması elemanlarının başarıyla uygulanmasında satış artırı- cı özellikler bulunabilir. Ancak, reklam, kişisel satış, duyurum ve halkla ilişkiler ve satış tutundurmadan oluşan tutundurma karması tüm bu unsurları bir araya getirerek tüketicinin satın almasında önemli bir rol oynar. Tutundurma faaliyetleri ile amaçlanan hedeflere ulaşabilmek i- çin öncelikle bu faaliyetlerin gereğince planlanması sağlanmalıdır. Potansşyel müşterilere bir program hazırlanıyorsa amaç doğrudan dolu- luk oranını arttırmaktadır. Bu nedenle hazırlanan programların ciddi bir şekilde planlanması başarı şansının artmasında önemli bir etken- dir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOteller, lokantalar, vb. -- Pazarlamaen_US
dc.titleOtel işletmelerinde tutundurma faaliyetleri ve planlaması, Türkiye'de karşılaştırılmalı bir uygulamaen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVI, 186 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record