Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTekin, Fazıl
dc.date.accessioned2012-03-16T16:23:06Z
dc.date.available2012-03-16T16:23:06Z
dc.date.issued1976
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/9703
dc.descriptionTez (doçentlik) - Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 99666en_US
dc.description.abstractEtüdümüzün amacı artan oranlılığın dayandığı temel doktrinleri, tekniğini, ekonomik etkilerini topluca ortaya koymak ve bu bilgiler ışığında Türk Vergi Sisteminde yer alan artan oranlılık uygulamasını özellikle Gelir Vergisi tarifesi açısından değerlendirmektir. Çalışma dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde artan oranlılığın dayandığı teorik esaslar ele alınmıştır# Bu bölümde vergide oran ve tarife sorununa ilişkin genel açıklamalar yapıldıktan sonra artan oranlılığın dayandığı, daha doğru bir deyişle artan oranlılığın haklılığını savunan görüş ve teoriler ve buna karşı yöneltilen eleştiriler, kaynaklarına inilmesine özen gösterilerek, incelenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherEskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArtanoranlı vergiler -- Türkiyeen_US
dc.subjectGelir vergisi -- Türkiyeen_US
dc.titleTeoride ve uygulamada artanoranlılıken_US
dc.typeassociateProfessorThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVI, 214 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record