Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBinatlı, Cüneyt
dc.date.accessioned2012-02-22T16:56:48Z
dc.date.available2012-02-22T16:56:48Z
dc.date.issued1977
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/9704
dc.descriptionTez (doçentlik) - Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 99668en_US
dc.description.abstractTez altı bölümden oluşmaktadır. İlk bolünde, belediyeler yerel yönetin ve merkezi yönetin ilişkileri açısından ele alınarak, yerel yönetim birimleri içinde belediyelerin yeri belirlenmiştir. Yerel yönetin ile merkezi yönetin arasındaki mali ilişkiler başlığını taşıyan ikinci bölümde mali tevzin esas alınarak incelenmiştir. Bundan sonra gelen bölümde ise; belediye hizmetleri ve giderleri bölüşümü, hizmet dağılımında optimum düzeyin saptanması açısından anlatılmaktadır. Bu arada aynı bölüm içerisinde genel olarak belediye hizmetleri ve hizmetlerin merkezileşmesi eğilimi de ele alınmaktadır. Dördüncü bölüm, yabancı ülkelerdeki uygulamaya ilişkindir. Beşinci bölümü, Türkiye’de belediyelerin mali yapısı o-oluşturmaktadır. Türkiye’de belediyeler, hizmet ve gelir bölüşümü açısından ele alınmış, özellikle belediyelerin İller Bankası ile olan ilişkileri üzerinde durulmuştur. Tezin daha çok ağırlığını oluşturan son bölümde Türkiye de belediye gelir sisteminin tartışılması yapılarak, belediye hizmetlerinin yeniden sınıflandırılması ve kaynak tahsisi gereği incelenmiş ve Türkiye’de belediye finansmanında sistem önerisi getirilmeye çalışılmıştır. Tezin on sonunda da belediye finansmanı ile ilgili vardığımız sonuçlar belirlenmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherEskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBelediye hizmetleri -- Finans -- Türkiyeen_US
dc.titleBelediye hizmetlerinin finansmanıen_US
dc.typeassociateProfessorThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVII, 136, V y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record